ବଜେଟ୍ 2022: ଲୋକମାନେ ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ବଜେଟରେ ଆୟକର ହାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି |

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୟୁନିଅନ୍ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକସ ସହିତ ଜଡିତ | ସାଧାରଣତ ,, ଆୟକର ହାର ଏବଂ ସ୍ଲାବଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜେଟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ | ତଥାପି, 2014 ପରଠାରୁ ଆୟକର ସ୍ଲାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ | ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ବଜେଟରେ ସ୍ଲାବ ବଦଳାଇ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *