ଇରାନ ବିମାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ

ଇରାନ ବିମାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ

ଫୋକସ ପ୍ଲସ(ବ୍ୟୁରୋ): ଇରାନ ବିମାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଜେଟଗୁଡିକ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। IAF ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜର ରଖିଥିଲେ।

*ଚାଇନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ IAF ଜେଟଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା |

*ବିମାନରେ ବୋମା ଲଗାଇବା ପରେ ଇରାନ ବିମାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା

*ଇରାନ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଏହି ବିପଦକୁ ଅବମାନନା କରିବାକୁ IAF କୁ କହିବା ପରେ ବିମାନଟିକୁ ବିମାନରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା

ଏକ ବୋମା ଉପରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଇରାନ ବିମାନକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯୋଧପୁର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବିମାନଟି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଏହି ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। IAF ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିପଦକୁ ଅବମାନନା କରିବାକୁ କହିବା ପରେ ବିମାନ ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ ପ୍ଲସ

 

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.