ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ କୁ କୁ ହରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |

ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ କୁ କୁ ହରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |

9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି | ସେବେଠାରୁ, ମୋ ଜୀବନ ଏକ ରୋଲର୍କୋଷ୍ଟର ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି |ମୋର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦରଝିଅ ଅଛିନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ନଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଅଳ୍ପ ଦରମା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ |ମୋର ସାନପୁଅ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଥରାଇ ଦେଲା |
ଅନ୍ୟ  ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଶିଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି |

 

କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ପାଭାନୀ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା | ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କଲେ, ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲି |
ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଡାକିଲେ |

ସେମାନେ ମୋତେ ପାଭାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଇଲେ , ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋର ପିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି |

ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା, ତା ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମିଆ ନାମକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବାକୁ ସୀମିତ ରହିଲା |

ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତା ନୂତନ ରକ୍ତ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବାରଣ କରିଥାଏ |
ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଉପଶମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି- ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛିବି କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ | |

.
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ପାଭାନୀ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା | ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କଲେ, ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲି |
ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଡାକିଲେ |

ସେମାନେ ମୋତେ ପାଭାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଇଲେ , ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋର ପିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି |

ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା, ତା ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମିଆ ନାମକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବାକୁ ସୀମିତ ରହିଲା |

ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତା ନୂତନ ରକ୍ତ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବାରଣ କରିଥାଏ |
ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଉପଶମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି- ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛିବି କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ |

ମୁଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ |

ଅନ୍ୟ ପଟେ, ପାଭାନୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ INR 25,00,000.00 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ | ଯାହା ବିନା – ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ |
ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷର ଖରାପ ସହିଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ, ବିଶେଷକରି ପାଭାନି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁ |

ତୁମର ଉଦାର ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୋର ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦୟାକରି ମୋ ପିଲାକୁ ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର | ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ |

Related post

ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ହତ୍ୟା ତାପରେ  ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ହତ୍ୟା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ଫୋକସପ୍ଲସ 30/05/23(ଧାମନଗର) ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କର ହତ୍ୟା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କରିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ଧାରୁଆ କଟୁରୀ ରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା…
କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ?

କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ?

  ଫୋକସପ୍ଲସ 29/05/2023(ଅହମଦାବାଦ) କାହଁକି ଏମିତି କହିଲେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା? ପଣ୍ଡିତ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ହେଡ ଲାଇନରେ ରହିଥାନ୍ତି। , କିଛି…
ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ୪ ଶହ ତଳକୁ

ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ୪ ଶହ ତଳକୁ

ଫୋକସପ୍ଲସ 29/05/2023(ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ) ବର୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଥମିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନେ କମିଲେ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଦୈନିକ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *