ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ କୁ କୁ ହରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |

ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ କୁ କୁ ହରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |

9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଲି | ସେବେଠାରୁ, ମୋ ଜୀବନ ଏକ ରୋଲର୍କୋଷ୍ଟର ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି |ମୋର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦରଝିଅ ଅଛିନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ନଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଅଳ୍ପ ଦରମା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ |ମୋର ସାନପୁଅ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଥରାଇ ଦେଲା |
ଅନ୍ୟ  ପିତାମାତାଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଶିଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି |

 

କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ପାଭାନୀ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା | ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କଲେ, ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲି |
ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଡାକିଲେ |

ସେମାନେ ମୋତେ ପାଭାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଇଲେ , ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋର ପିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି |

ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା, ତା ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମିଆ ନାମକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବାକୁ ସୀମିତ ରହିଲା |

ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତା ନୂତନ ରକ୍ତ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବାରଣ କରିଥାଏ |
ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଉପଶମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି- ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛିବି କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ | |

.
କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ପାଭାନୀ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା | ସେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କଲେ, ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲି |
ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଡାକିଲେ |

ସେମାନେ ମୋତେ ପାଭାନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଇଲେ , ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋର ପିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି |

ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲା, ତା ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମିଆ ନାମକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବାକୁ ସୀମିତ ରହିଲା |

ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତା ନୂତନ ରକ୍ତ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବାରଣ କରିଥାଏ |
ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଉପଶମ ହେଉଛି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି- ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛିବି କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡିତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ |

ମୁଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ |

ଅନ୍ୟ ପଟେ, ପାଭାନୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ INR 25,00,000.00 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ | ଯାହା ବିନା – ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ |
ଯଦିଓ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷର ଖରାପ ସହିଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ, ବିଶେଷକରି ପାଭାନି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁ |

ତୁମର ଉଦାର ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୋର ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦୟାକରି ମୋ ପିଲାକୁ ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର | ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ |

Related post

ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଭାଜପାର କଟକ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତୁହରୀ।

ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଭାଜପାର କଟକ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତୁହରୀ।

କଟକ୦୮/୦୪/୨୦୨୪; ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ବିଜେପି ର କଟକ…
୧୭ ମିନିଟରେ ନିଆରା ବାହାଘର |

୧୭ ମିନିଟରେ ନିଆରା ବାହାଘର |

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼୦୮/୦୪/୨୦୨୪; ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ରାନିବନ୍ଧ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବାହାଘର, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣି ରେ ବର…
ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଜବର,୪ ଦିନ ବର୍ଷିବ |

ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଜବର,୪ ଦିନ ବର୍ଷିବ |

ପାଣିପାଗ ୦୮/୦୪/୨୦୨୪; ଆସୁଛି ବଡ ବର୍ଷା | ୪ ଦିନ ବର୍ଷିବ | ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ | ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅରୁଣାଚଳ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *