-କୋଣାର୍କ:ବଚସାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା -ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ଡିଜେ ମାଲିକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ -ବାହାଘର ପ୍ରୋସେସନ ବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ପରେ ଡିଜେ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ -ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗୋପ ମେଡିକାଲ ନେବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା

-କୋଣାର୍କ:ବଚସାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା
-ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ଡିଜେ ମାଲିକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
-ବାହାଘର ପ୍ରୋସେସନ ବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ପରେ ଡିଜେ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ
-ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗୋପ ମେଡିକାଲ ନେବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *